کسب رتبه ي نخست کشوري در ساخت نرم افزار تمدن ايران تخت جمشيد

06/02/2012 10:54:12

تحسین ملی بابت تولید نرم افزار ایفاس

03/01/2012 12:49:17

تقدیر شده توسط متخصصین برای تولید نرم افزار یادمان

03/01/2012 12:49:17
آخرین اخبار صنعت بازی سازی
آخرین رویداد ها

شمارش معکوس برای نشر بازی خانم طلا 06/02/2012 00:00:00

با تهیه ی پوستر و تیزرهای تبلیغاتی ,شمارش معکوس برای انتشار بازی شاد خانم طلا آغاز شد.

شروع ساخت بازی شکار شیطان 06/02/2012 00:00:00

تولید بازی شکار شیطان از حدود 4 ماه پیش در شرکت فن آوران توسن گام آغاز شد.
../Images/Baner/p1.jpg|../Images/Baner/p7.jpg|../Images/Baner/p8.jpg|../Images/Baner/p10.jpg|../Images/Baner/p12.jpg
شمارش معکوس برای نشر بازی خانم طلا http://www.tosansoft.com/Pages/EventView.aspx?NID=12
شروع ساخت بازی شکار شیطان http://www.tosansoft.com/Pages/EventView.aspx?NID=11